top of page

POVODŇOVÉ PLÁNY
HAVARIJNÍ PLÁNY

„Voda je dar, a proto k ní tak přistupujme“

Profesní zaměření

Hlavní činnost firmy je oblast vodního hospodářství. Je to příliš široký obor na to, aby ho obsáhla jedna firma. Prolíná se napříč všemi oblastmi lidské činnosti .

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti povodňové ochrany a ochrany vod, jak z pozice projektanta nebo na vodoprávním úřadě, využívá firma svých znalostí a zaměřuje se právě na tyto dvě oblasti.

V budoucnu se budeme stále více setkávat se dvěma přírodními fenomény POVODEŇ A SUCHO, které jdou spolu ruku v ruce. A právě koncepcí řešení dopadů sucha se začíná firma také zabývat. Zpracováváme plány pro zvládání sucha a nedostatku vody.

O me

Co nabízíme

  • zpracování povodňových plánů  

  • zpracování havarijních plánů

  • zpracování provozních řádů vodovodů

  • zpracování manipulačních a provozních řádů malých vodních nádrží (rybníků)

  • zpracování žádosti o dotaci z OPŽP

  • zajištění organizace povodňových prohlídek

bottom of page