top of page

Profesní profil

Oboru vodní hospodářství a vodní stavby se věnuji již 33 roků. Tento obor jsem vystudovala na VUT Brno, fakultě stavební. Obor vodní hospodářství musíte mít rádi, musíte mu propadnout, aby jste v něm vydrželi celý život. Je krásný a naučí vás nahlížet do velmi rozmanitých oblastí lidské činnosti, ale i přírody a symbiózy s ní. Voda je prostě všude.

Svou praxi jsem započala projekční činností. Na to navazovala moje několikaletá působnost na úřadech. Nejdříve na okresním úřadě a poté na krajském úřadě. Na obou úřadech jsem pracovala na vodoprávním úřadě, kde jsem se obeznámila s procesem nejen povolování vodních staveb a nakládáni s vodami, ale i ochranou vod a také koncepční činností ve vodním hospodářství. 

Jana Nečesánková Vodex Profesní profil

Tato práce mne posunula dále a já se v roce 2009 rozhodla přejít na druhou stranu, a to pracovat u firem. Zde jsem rozvíjela své zkušenosti z úřadu a věnovala se inženýrské činnosti, koncepční činnosti pro města a kraje a dotacím pro obce, města a kraje. V tu dobu jsem se začala specializovat na protipovodňovou ochranu měst a obcí, zejména tvorbě digitálních povodňových plánů a dotacím z Operačního programu životního prostředí. V roce 2016 jsem učinila další krok a rozhodla se zúročit své několikaleté zkušenosti jen pro sebe a začala jsem podnikat v tomto oboru.

bottom of page