Profesní profil

Oboru vodní hospodářství a vodní stavby se věnuji již 33 roků. Tento obor jsem vystudovala na VUT Brno, fakultě stavební. Obor vodní hospodářství musíte mít rádi, musíte mu propadnout, aby jste v něm vydrželi celý život. Je krásný a naučí vás nahlížet do velmi rozmanitých oblastí lidské činnosti, ale i přírody a symbiózy s ní. Voda je prostě všude.

Svou praxi jsem započala projekční činností. Na to navazovala moje několikaletá působnost na úřadech. Nejdříve na okresním úřadě a poté na krajském úřadě. Na obou úřadech jsem pracovala na vodoprávním úřadě, kde jsem se obeznámila s procesem nejen povolování vodních staveb a nakládáni s vodami, ale i ochranou vod a také koncepční činností ve vodním hospodářství. 

Jana Nečesánková Vodex Profesní profil

Tato práce mne posunula dále a já se v roce 2009 rozhodla přejít na druhou stranu, a to pracovat u firem. Zde jsem rozvíjela své zkušenosti z úřadu a věnovala se inženýrské činnosti, koncepční činnosti pro města a kraje a dotacím pro obce, města a kraje. V tu dobu jsem se začala specializovat na protipovodňovou ochranu měst a obcí, zejména tvorbě digitálních povodňových plánů a dotacím z Operačního programu životního prostředí. V roce 2016 jsem učinila další krok a rozhodla se zúročit své několikaleté zkušenosti jen pro sebe a začala jsem podnikat v tomto oboru.

Curriculum Vitae

V profesním profilu jsou zobrazeny významné zakázky za posledních 10 let.

 

 • Koordinátor II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce (8/16 -doposud)

 • Zpracování digitálních povodňových plánů městských částí statutárního města Brna – MČ Brno - Bystrc a Brno - Žebětín v rámci akce „Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna – 22 dPP“ – zpracovatel (7 – 8/19)

 • Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Šumperk – zpracovatel (3 – 6/19)

 • Zpracování digitálních povodňových plánů obcí v rámci akce „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační   systému Sdružení obcí Hornolidečska“ – zpracovatel (1 – 5/19)

 • Zpracování projektu a žádosti do OPŽP pro projekt „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS“ – zpracovatel (8 – 11/18)

 • Zpracování digitálního povodňového plánu města Třebíče – zpracovatel (4 – 11 /18)

 • Zpracování projektu pro žádost do OPŽP na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Orlová a VIS“ – zpracovatel (3 – 6/18)

 • Zpracování digitálního povodňového plánu Olomouckého kraje – zpracovatel, vedoucí projektu (3 – 8 /18)

 • Zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci „Podpora preventivních protipovodňových opatření – modernizace  varovného a informačního systému města Šumperka před povodněmi a zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Šumperk“ – zpracovatel (1 – 6/18)

 • Zpracování digitálních povodňových plánů obcí v rámci akce „Podpora preventivního protipovodňového systému Mikroregionu Ploština“ – zpracovatel (8 – 11/17)

 • Zpracování digitálního povodňového plánu ORP Zlín – zpracovatel (7 – 10/17)

 • Zpracování 14 digitálních povodňových plánů ORP Jihomoravského kraje a dPP Jihomoravského kraje – vedoucí týmu (5/17 – 3/18)

 • Zpracování 9 digitálních povodňových plánů obcí a měst v rámci projektu „Podpora preventivního systému DSO – Baťův kanál“ – vedoucí týmu (2/17 – 3/18)

 • Zpracování projektu na rozšíření dPP ORP Olomouc a žádosti do OPŽP pro akci „Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc“ – zpracovatel (3 – 7/17)

 • Zpracování žádosti do OPŽP na akci „Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna – 22 dPP“ (3 – 6 /17)

 • Zpracování projektové dokumentace pro žádost do OPŽP na digitální povodňový plán Statutárního města Brna – 22 místních částí – zpracovatel  (08-09/16)

 • Zpracování projektové dokumentace pro žádost do OPŽP na digitální povodňový plán Olomouckého kraje – zpracovatel  (06-07/16)

 • Zpracování projektové dokumentace pro žádost do OPŽP na digitální povodňový plán Jihomoravského kraje a 13 ORP – zpracovatel  (09-11/15)

 • Statutární město Olomouc – Riziková území při extrémních přívalových srážkách – vedoucí zpracovatelského týmu (12/2013 – 09/2014)

 • Odborná podpora pro omezování rizika povodní – část 1 – Podpora povodňové služby pro MŽP (nové programové období OPŽP 2014 – 2020) zpracování metodiky pro dPP, LVS, VIS  – vedoucí zpracovatelského týmu (09/2013 – 08/2014)

 • Digitální povodňový plán města a ORP Litovel – vedoucí zpracovatelského týmu (09/2013 – 09/2014)

 • Digitální povodňový plán statutárního města a ORP Olomouc – vedoucí zpracovatelského týmu (06/2013 – 01/2014)

 • Koncepce rozvoje v oblasti ochrany před povodněmi a katastrofami Libereckého kraje – člen zpracovatelského týmu (08 – 10/2013)

 • Digitální povodňový plán města a ORP Břeclav- vedoucí zpracovatelského týmu  (1/2013 – 08/2013)

 • Digitální povodňový plán města a ORP Lipník n/Bečvou – vedoucí zpracovatelského týmu (12/2012 – 07/2013)

 • Riziková území při extrémních přívalových srážkách a jejich provázanost s územním plánováním a povodňovými plány v Karlovarském kraji – člen zpracovatelského týmu (05–10/2012)

 • Digitální povodňový plán Statutárního města Zlín – vedoucí zpracovatelského týmu (06/2012 – 12/12)

 • Digitální povodňový plán města a ORP Hranice, povodňové plány 22 obcí – vedoucí zpracovatelského týmu (05/2012 – doposud)

 • Zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP – digitální povodňový plán města a ORP Lanškroun, lokální výstražné systémy v ORP a varovný informační systém města (04 – 12/2012)

 • Zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP – digitální povodňový plán města a ORP Litovel (11/2011 – 05/2012)

 • Zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP – digitální povodňový plán města a ORP Lipník nad Bečvou (05/2011 – 06/2011)

 • Rtuť na přítoku do VD Skalka – vyhodnocení a návrhy opatření – člen zpracovatelského týmu (08/2010 – 01/2011)

 • LABEL – zhotovení podkladů pro mapy povodňových rizik Libereckého kraje (01/2010- 10/2010) – vedoucí zpracovatelského týmu 

 • Zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP – digitální povodňový plán Svazku obcí Bystřice a lokální varovné systémy (11 – 12/2009)

 • Zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP – digitální povodňový plán ORP Kraslice a lokální varovné systémy (11 – 12/2009)

 • Zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP – digitální povodňový plán Plzeňského kraje, povodňové plány 14 ORP a lokální varovné systémy v kraji (10 – 12/2009)

 • Zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.1 OPŽP – digitální povodňový plán Karlovarského kraje, povodňové plány ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov a lokální varovné systémy (09 – 12/2009)

 • Problematika živin a sinic v nádrži Skalka – studie proveditelnosti technologického mokřadu a separace rekreační zóny, inventarizace zdrojů znečištění na české straně – vedoucí zpracovatelského týmu (02/2009 – 09/2009)