Povodňové plány

Jana Nečesánková Vodex Povodňová Ochrana

Problematikou povodňové ochrany se intenzivně zabývám posledních 10 let. Jak v oblasti přípravy staveb protipovodňových opatření, tak tvorbou povodňových plánů a v poslední době funkce koordinátora stavby II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce.

Nabízíme:

 • Zpracování povodňových plánů obcí a měst

 • Zpracování povodňových plánů obcí s rozšířenou působností (ORP)

 • Zpracování povodňových plánů krajů

 • Zpracování digitálních povodňových plánů obcí, měst, ORP a krajů s napojením na POVIS (Povodňový informační systém)

 • Zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí

 • Zpracování povodňového plánu ohroženého areálu, zařízení a objektů

 • Zpracování povodňového plánu stavby po dobu výstavby

 • Zpracování návrhu rozmístění lokálních výstražných systémů – hladinoměry a srážkoměry

 • Školení povodňových komisí

Další:

Zajišťujeme dotace na tvorbu digitálních povodňových plánů z Operačního programu životního prostředí Prioritní osy 1. Připravíme veškeré nutné podklady požadované pro žádost, vyplníme žádost včetně všech požadovaných příloh na portálu IS KP14+ a podáme žádost o dotaci.

Reference

Povodňové plány

 • Zpracování digitálních povodňových plánů městských částí statutárního města Brna – MČ Brno - Bystrc a Brno - Žebětín v rámci akce „Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna – 22 dPP“ (2019)

 • Zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Šumperk (2019)

 • Zpracování digitálních povodňových plánů obcí v rámci akce „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační   systému Sdružení obcí Hornolidečska“ (2019)

 • Zpracování povodňového plánu Sběrného dvora Vlachovice (2019)

 • Zpracování digitálního povodňového plánu města Třebíče (2018)

 • Zpracování digitálního povodňového plánu Olomouckého kraje (2018)

 • Zpracování povodňového plánu pro stavbu „Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín, úsek silnice I/55 – Výklopník – Sudoměřice (2018)

 • Zpracování digitálních povodňových plánů obcí v rámci akce „Podpora preventivního protipovodňového systému Mikroregionu Ploština“ (2017)

 • Zpracování digitálního povodňového plánu ORP Zlín (2017)

 • Zpracování 14 digitálních povodňových plánů ORP Jihomoravského kraje a dPP Jihomoravského kraje – vedoucí týmu (2017 – 2018 )

 • Zpracování 9 digitálních povodňových plánů obcí a měst v rámci projektu „Podpora preventivního systému DSO – Baťův kanál“ – vedoucí týmu (2017 – 2018 )

 • Zpracování digitálních povodňových plánů obcí Bělotín, Hrádek u Rokycan, Nelahozeves, Stehelčeves, Stříbrná Skalice, Modřice, Příkazy, Roštín, Střeň, Újezd u Brna (2016 – 2019)

Dotace na digitální povodňové plány z OPŽP

 • Zpracování projektu a žádosti do OPŽP pro projekt „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS“ (2018)

 • Zpracování projektu pro žádost do OPŽP na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Orlová a VIS“ (2018)

 • Zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci „Podpora preventivních protipovodňových opatření – modernizace varovného a informačního systému města Šumperka před povodněmi a zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Šumperk“ (2018)

 • Zpracování projektu na rozšíření dPP ORP Olomouc a žádosti do OPŽP pro akci „Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc“ – zpracovatel (2017)

 • Zpracování žádosti do OPŽP na akci „Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna – 22 dPP“ (2017)

Protipovodňová ochrana

 • Koordinátor II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce (2016 – doposud )