top of page

Povodňové plány

Jana Nečesánková Vodex Povodňová Ochrana

Problematikou povodňové ochrany se intenzivně zabývám posledních 10 let. Jak v oblasti přípravy staveb protipovodňových opatření, tak tvorbou povodňových plánů a tím souvisejících činností. Poslední 4 roky zajišťuji i funkci koordinátora stavby II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce.

Nabízíme:

 • zpracování povodňových plánů obcí a měst,

 • zpracování povodňových plánů obcí s rozšířenou působností (ORP),

 • zpracování povodňových plánů krajů,

 • zpracování digitálních povodňových plánů obcí, měst, ORP a krajů s napojením na POVIS (Povodňový informační systém),

 • zpracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí,

 • zpracování povodňového plánu ohroženého areálu firem, zařízení a objektů,

 • zpracování povodňového plánu stavby po dobu výstavby,

 • aktualizaci povodňových plánů.

Dále:

 • zajišťujeme podání žádosti o dotaci na tvorbu digitálních povodňových plánů, lokálních varovných systému a varovných informačních systémů (rozhlasů) z Operačního programu životního prostředí, včetně zajištění všech požadovaných podkladů, projektů pro žádost, vyplnění a podání žádosti na portálu IS KP14+,

 • zpracování návrhu rozmístění lokálních výstražných systémů – hladinoměry a srážkoměry (jako podklad pro žádost o dotaci).

Pro povodňové orgány nabízíme:

 • školení povodňových komisí,

 • organizaci povodňových prohlídek.

Reference

Povodňové plány

 • zpracování digitálních povodňových plánů statutárního města a ORP Frýdek-Místek,

 • zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Jablunkov,

 • zpracování digitálního povodňového plánu obce Ruda nad Moravou,

 • zpracování digitálních povodňových plánů obcí Křtomil, Nahošovice, Čechy a Říkovice v rámci akce " DSO mikroregionu Moštěnka - digitální povodňové plány obcí",

 • zpracování digitálního povodňového plánu obce Bohdíkov,

 • zpracování digitálního povodňového plánu obce Branky,

 • zpracování digitálního povodňového plánu obce Lutín,

 • zpracování digitálního povodňového plánu města Chropyně,

 • zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Luhačovice,

 • zpracování digitálních povodňových plánů městských částí statutárního města Brna – MČ Brno - Bystrc a Brno - Žebětín v rámci akce „Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna – 22 dPP“ ,

 • zpracování digitálních povodňových plánů města a ORP Šumperk, 

 • zpracování digitálních povodňových plánů obcí v rámci akce „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační   systému Sdružení obcí Hornolidečska“, 

 • zpracování povodňového plánu Sběrného dvora Vlachovice,

 • zpracování digitálního povodňového plánu města Třebíče, 

 • zpracování digitálního povodňového plánu obce Bělotín,

 • zpracování digitálního povodňového plánu Olomouckého kraje, 

 • zpracování digitálních povodňových plánů obcí v rámci akce „Podpora preventivního protipovodňového systému Mikroregionu Ploština“, 

 • zpracování digitálního povodňového plánu obce Příkazy,

 • zpracování digitálního povodňového plánu obce Střeň,

 • zpracování digitálního povodňového plánu ORP Zlín 

Povodňové plány staveb

 • zpracování povodňového plánu pro stavbu "Modernizace měření vodohospodářský uzel Krhovice - Dyjskomlýnský kanál",

 • zpracování povodňového plánu pro stavbu "Modernizace měření vodohospodářský uzel Krhovice - kanál Krhovice - Hevlín",

 • zpracování povodňového plánu pro stavbu "Modernizace měření vodohospodářský uzel Krhovice - Oleksovičky"

 • zpracování povodňového plánu pro stavbu "Technická infrastruktura pro výstavbu RD, ul. Rybářská, k.ú. Olomouc - Hodolany",

 • zpracování povodňového plánu pro provádění údržby "Přechod - Opava Globus, Moravice, DN 300VTL",

 • zpracování povodňového plánu pro provádění údržby "Přechod - Skorochovice, ul. Hlavní".

 • zpracování povodňového plánu pro stavbu „Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín, úsek silnice I/55 – Výklopník – Sudoměřice.

Dotace na digitální povodňové plány z OPŽP

 • zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci "Vybudování varovných informačních a lokálních výstražných systémů a zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Šternberk",

 • zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci "Digitální povodňový plán města Prostějova a rozšíření varovného informačního systému města",

 • ​zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci "Varovné informační systémy a digitální povodňový plán města Blansko",

 • ​zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci "Digitální povodňový plán ORP Třebíč",

 • ​zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci " Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek",

 • ​zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci "Digitální povodňový plán města a ORP Jablunkov",

 • zpracování projektu a žádosti do OPŽP pro projekt „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS“ ,

 • zpracování projektu pro žádost do OPŽP na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Orlová a VIS“,

 • zpracování projektu a žádosti do OPŽP na akci „Podpora preventivních protipovodňových opatření – modernizace varovného a informačního systému města Šumperka před povodněmi a zpracování digitálního povodňového plánu města a ORP Šumperk“,

 • zpracování projektu na rozšíření dPP ORP Olomouc a žádosti do OPŽP pro akci „Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc“,.

 • a další projekty a žádosti do OPŽP pro obce.

Protipovodňová ochrana

 • Koordinátor II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce (2016 – doposud )

bottom of page