top of page

Plány pro zvládání sucha a nedostatku vody

Jana Nečesánková Vodex Problematika Sucha

Sucho není fenomén, ale skutečnost, kterou musíme začít brát už velmi vážně. Posledních 20 let už tvrdím, že jsme měli dávno začít se touto problematikou zabývat. Nikdo na to však neslyšel. Už dávno jsme měli ochránit zdroje podzemních i povrchových vod proti jejich znečištěni, nadměrnému čerpání nebo výstavbou v území, kde dochází k infiltraci do těchto zdrojů. Měli jsme naučit hospodařit lidi s vodou a využívat srážkovou vodu jako vodu užitkovou. V neposlední řadě jsme úplně opomněli zadržovat vodu v krajině a místo toho byla po celá desetiletí zemědělsky využívaná území plošně odvodňována.

Portál sucha

Jako firma spolupracujeme s dalšími vodohospodáři a firmami na problematice sucha. Jedná se především o koncepční činnost. Více na www.portalsucha.cz.  

 

Dotace „Dešťovka“

Problematika sucha se však musí řešit přímo i u jednotlivých domácností, resp. vlastníků nemovitostí. Národní program Životní prostředí nabízí dotaci „Dešťovka“, kde je možné na zachytávání dešťové vody a její následné využití získat dotaci od 55 000 Kč do 105 000 Kč.

Naše služby

  • Zajištění požadovaných dokladů pro žádost – odborný posudek, dokumenty potřebné dle rozsahu využití dešťové vody, potřebná stanoviska a čestná prohlášení

  • Podání žádosti

Reference

bottom of page